Norma.uz
Газета СБХ / 2018 год / № 40 / Ҳисобот топширамиз

ЖШДС бўйича солиқ ҳисоботи шаклларини тўлдиришга доир тушунтиришлар

 

ҚАНДАЙ ҲИСОБОТ ШАКЛЛАРИ ТОПШИРИЛИШИ КЕРАК

 

2018 йил III чораги учун ЖШДС бўйича қуйидаги шаклларни (2-илова, АВ томонидан 22.03.2013 йилда 2439-сон билан рўйхатдан ўтказилган) топшириш зарур:

● Ҳисобланган ва амалда тўланган даромадлар суммалари ҳамда жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг ушлаб қолинган суммалари тўғрисидаги маълумотлар;

● Маълумотларга 1-илова «Тўланган даромадлар ва ўтказилган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи ҳамда ШЖБПҲга бадаллар суммасининг расшифровкаси (бундан дивидендлар ва фоизлар мустасно)»;

● Маълумотларга 2-илова «Тўланган дивидендлар ва фоизлар ҳамда ўтказилган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи суммасининг расшифровкаси»;

3-илова «Жисмоний шахсларга ҳисобланган даромадлар расшифровкаси» ва 4-илова «Жисмоний шахсларнинг солиқ солишдан озод этилган даромадлари расшифровкаси» тўлдирилиши керак эмас. Улар йил якунлари бўйича 1 марта солиқ органларига тақдим этилади.

Йил чораги ЖШДС бўйича ҳисобот даври ҳисобланади (Солиқ кодексининг 183-моддаси 2-қисми). 2018 йил III чораги учун ҳисоб-китоб солиқ органларига 2018 йил 25 октябрдан кечиктирмай тақдим этилади (Солиқ кодексининг 187-моддаси 2-банди).

 

ҲИСОБОТ ШАКЛЛАРИНИ ТЎЛДИРГАНДА НИМАЛАРГА ЭЪТИБОР ҚАРАТИШ ЛОЗИМ

 

ЖШДС бўйича ҳисоботда Солиқ кодексининг 172–178-моддаларидаги, тўлов манбаи юридик шахс ҳисобланган жисмоний шахсларнинг барча даромадлари акс эттирилади. Солиқ кодексининг 171-моддаси 2-қисмида келтирилган, жисмоний шахсларнинг даромадлари сифатида қаралмайдиган корхона харажатлари ЖШДС бўйича ҳисоботда акс эттирилмайди.

 

Меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадлар

Меҳнат шартномалари асосида жисмоний шахсларга тўланадиган барча тўловлар меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадлар ҳисобланади. Булар:

● ҳақиқатда бажарилган иш учун ҳисобланган иш ҳақи;

● илмий даража ва фахрий унвон учун қўшимча тўловлар;

● рағбатлантириш хусусиятига эга тўловлар (Солиқ кодексининг 173-моддаси);

● компенсация тўловлари (Солиқ кодексининг 174-моддаси);

● ишланмаган вақт учун ҳақ тўлаш (Солиқ кодексининг 175-моддаси).

Ишларни бажариш ва хизматлар кўрсатиш учун фуқаролик-ҳуқуқий тусда тузилган шартномаларга мувофиқ жисмоний шахсларга тўловлар ҳам меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадларга киради. Бундай шартномалар асосида тадбиркорлик фаолиятини амалга оширадиган якка тартибдаги тадбиркорларга тўловлар бундан мустасно.

Меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадлар бўйича иш берувчи корхона солиқ агенти ҳисобланади. У жисмоний шахсларнинг ушбу даромадларидан ЖШДС, ШЖБПҲга ажратмалар, фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига суғурта бадалларини ушлаб қолиши ва тўлаши шарт.

 

Мулкий даромадлар

Жисмоний шахсларнинг мулкий даромадлари – уларнинг мол-мулки билан амалга ошириладиган операциялардан оладиган даромадлари. Улар меҳнатга ҳақ тўлаш билан боғлиқ эмас. Бундай даромадларни корхона ходимлари ҳам, муассислар, мулкдорлар ёки чет жисмоний шахслар ҳам олиши мумкин.

Юридик шахс – Ўзбекистон резиденти жисмоний шахсга тўланган мулкий даромад бўйича солиқ агенти ҳисобланади (Солиқ кодексининг 184-моддаси 2-қисми 3-банди). Бинобарин, унинг даромадидан ЖШДС ушлаб қолиши ва бюджетга тўлаши керак.

Мулий даромадлар ШЖБПҲга ажратмалар солинадиган объект ҳисобланмайди. Бинобарин, ҳисобланган ЖШДС суммалари бюджетга тўлиқ тўланади.

Мулк якка тартибдаги тадбиркордан ижарага олиниши мумкин. Бу ҳолда корхона солиқ агенти ҳам ҳисобланади, у якка тартибдаги тадбиркорга тўланадиган ижара ҳақи суммасидан ЖШДС ушлаб қолиши ва тўлаши шарт. Бунда ЖШДС энг кам ставкада ушлаб қолинади (Солиқ кодексининг 181-моддаси).

Мулкий даромадлар бўйича имтиёзлар берилиши мумкин (Солиқ кодексининг 179-моддаси).

 

Моддий наф тарзидаги даромадлар

Жисмоний шахслар томонидан юридик шахсдан олинадиган даромадлар моддий наф тарзидаги даромадлардир. Моддий наф тарзидаги даромадларни, корхона ходими ҳисобланиш-ҳисобланмаслигидан қатъи назар, ҳар қандай жисмоний шахс олиши мумкин.

Бундай даромадларга меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадлар билан биргаликда тўлов манбаида ЖШДС солинади (Солиқ кодексининг 184-моддаси 2-қисми 2-банди). Меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадлар учун бўлганидек ЖШДС ставкалари қўлланилади.

Солиқ даври мобайнида 6 ЭКИҲгача бўлган қийматдаги моддий наф тарзидаги даромадлар қуйидаги кўринишда тўланган бўлса, уларга ЖШДС солинмайди (Солиқ кодексининг 179-моддаси 14-банди):

● ходимлар натура шаклида олган совғалар;

● илгари мазкур юридик шахснинг ходимлари бўлган ишламаётган пенсионерлар ва меҳнат қобилиятини йўқотган шахслар томонидан олинган совғалар ва бошқа турлардаги ёрдам;

● вафот этган ходимнинг оила аъзолари томонидан олинган совғалар ва бошқа турлардаги ёрдам.

Бундай даромадлар бўйича ҳисоботларни тўлдиришда ЖШДС бўйича солиқ солинадиган базадан имтиёз суммасини чегириш зарур.

Меҳнатга оид муносабатларда бўлмаган жисмоний шахсга моддий наф тарзида даромад тўловчи корхона, унинг ёзма аризаси асосида ЖШДСни ушлаб қолмасликка ҳақлидир (Солиқ кодексининг 184-моддаси 3-қисми). Бунда жисмоний шахс йил якунлари бўйича даромадлари тўғрисидаги декларацияни солиқ органларига тақдим этиши ва солиқни тўлаши шарт (Солиқ кодексининг 189-моддаси 1-қисми).

Корхона билан меҳнатга оид муносабатларда бўлмаган жисмоний шахсларнинг моддий наф тарзидаги даромадларига ШЖБПҲга ажратмалар солинмайди.

 

Бошқа даромадлар

Солиқ кодексида жисмоний шахслар оладиган бошқа даромадларнинг алоҳида рўйхати мавжуд (Солиқ кодексининг 178-моддаси). Корхоналар кўпинча уларга қуйидаги турдаги бошқа даромадларни тўлайдилар:

● пенсиялар ва нафақалар (касаллик варақалари бўйича, бола туғилиши муносабати билан ва б.);

● меҳнат шартномаси бекор қилинганда ишдан бўшатиш нафақаси;

● моддий ёрдам.

Тўланган даромадлар суммалари ЖШДС бўйича ҳисоботда кўрсатилган бўлиши керак. Уларга нисбатан имтиёз татбиқ этилса, бу ҳам ҳисоботда акс эттирилиши лозим.

 

ЖШДС БЎЙИЧА ҲИСОБОТ ШАКЛЛАРИНИ ТЎЛДИРИШГА МИСОЛ

 

МЧЖ шаклидаги кичик корхона 2018 йил 1 июлдаги ҳолатга кўра қуйидаги кўрсаткичларга эга:

Номи

 

Суммалар, сўмда

 

Ходимларга даромадлар тўлаш бўйича қарз

 

12 232 677

 

шундан ЖШДС солинадиган даромадлар

 

12 232 677

 

Тўловлар бўйича қарз, шу жумладан:

 

1 856 346

 

ШЖБПҲга ажратмалар

 

335 932

 

бюджетга тўланадиган ЖШДС

 

1 520 414

 

 

 

Барча қарз 2018 йил 6 июлда сўндирилган.

Корхонада ўриндошлар ва ФҲШ бўйича ишловчилар йўқ.

2018 йил 20 июлда июль учун иш ҳақи бўйича аванс – 5 500 000 сўм.

2018 йил июлда ҳисобланган:

Жисмоний шахсларга ҳисобланган даромадларнинг турлари

 

Даромадларни олувчи жисмоний шахсларнинг сони

 

Суммалар, сўмда

 

Иш ҳақи

 

22

 

20 000 000

 

Бола туғилиши муносабати билан берилган моддий ёрдам

 

1

 

500 000

 

Бола туғилганда бир йўла тўланадиган суюнчи пули (бола 18 июлда туғилган)

 

1

 

368 600

 

Термиз шаҳрига 10 кунлик хизмат сафари учун суткалик харажатлар
(2 июлдан 11 июлгача)

 

1

 

600 000

 

Тошкент шаҳридаги майдони 75 кв.метрлик офис хонаси учун ижара ҳақи (муассисдан ижарага олинади)

 

1

 

1 200 000

 

 

 

Улардан ушлаб қолинган:

Солиқлар ва давлат мақсадли жамғармаларига ажратмалар номи

 

Суммалар, сўмда

 

ЖШДС, шу жумладан:

 

1 850 000 (меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадлардан 1 760 000 cўм, ижара суммасидан 90 000 сўм)

 

ШЖБПҲга ажратмалар

 

324 214

 

Бюджетга тўланадиган ЖШДС

 

1 525 786 (меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадлардан 1 435 786 сўм, ижара суммасидан 90 000 сўм)

 

Суғурта бадаллари

 

1 600 000

 

 

Тушунтиришлар:

Жисмоний шахсларга тўловларнинг турлари

 

Сумма, сўмда

 

Солиқ кодекси бўйича даромад тури

 

Солиқ оқибатлари

 

Изоҳлар

 

Иш ҳақи

 

20 000 000

 

Меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадлар (Солиқ кодексининг 172-моддаси)

 

ЖШДС, ШЖБПҲга ажратмалар, ЯИТ ва суғурта бадаллари солинади

 

 

Бола туғилиши муносабати билан берилган моддий ёрдам

 

500 000

 

Бошқа даромадлар (Солиқ кодексининг 178-моддаси 16-банди)

 

12 ЭКИҲ доирасида ЖШДС солинмайди (Солиқ кодексининг 179-моддаси 1-банди), ЯИТ ва суғурта бадаллари солинадиган объект ҳисобланмайди

 

500 000 / 172 240 = 2,9

 

Бола туғилганда бир йўла тўланадиган суюнчи пули

 

368 600

 

Бошқа даромадлар (Солиқ кодексининг 178-моддаси 1-банди)

 

ЖШДС солинмайди (Солиқ кодексининг 179-моддаси 20-банди), ЯИТ ва суғурта бадаллари солинадиган объект ҳисобланмайди

 

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари ҳисобидан тўланади. Бола туғилган санадаги ЭКИҲдан келиб чиқиб ҳисоблаб чиқарилади

 

Нормалар доирасида хизмат сафарида бўлинган вақт учун тўланадиган суткалик харажатлар суммалари

 

172 240 х 10% х 10 кун = 172 240

 

Жисмоний шахсларнинг даромадлари ҳисобланмайди (Солиқ кодексининг 171-моддаси 2-қисми 7-банди)

 

ЖШДС, ШЖБПҲга ажратмалар, ЯИТ ва суғурта бадаллари солинмайди

 

ЎзР ичидаги хизмат сафарларида суткалик харажатлар нормалари Тошкент шаҳрида, шаҳарлар – вилоятлар марказларида – 1 сутка учун ЭКИҲнинг 10%и. ЖШДС ҳисоб-китобида акс эттирилмайди. Нормалар доирасидаги компенсация тўловлари хизмат сафарининг ҳар бир кунига тўғри келадиган ЭКИҲдан келиб чиқиб ҳисоблаб чиқарилади

 

Нормалардан ортиқ хизмат сафарида бўлинган вақт учун тўланадиган суткалик харажатлар суммалари

 

600 00 – 172 240 = 427 760

 

Меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадлар (Солиқ кодексининг ­172-моддаси, ­174-моддаси 9-банди)

 

ЖШДС, ШЖБПҲга ажратмалар, ЯИТ ва суғурта бадаллари солинади

 

Тўланган суткалик харажатлар ва нормалар доирасидаги суткалик харажатлар ўртасидаги фарқ

 

Офис хонаси учун ижара ҳақи

 

1 200 000

 

Мулкий даромадлар (Солиқ кодексининг 176-моддаси 3-банди)

 

Энг кам ставкада ЖШДС солинади (Солиқ кодексининг 181-моддаси), ШЖБПҲга ажратмалар солинмайди

 

2018 йилда нотурар жой хоналарини ижарага берадиган жисмоний шахслар учун белгиланган ижара ҳақининг энг кам ставкаси – 1 кв.м учун 9 000 сўм (29.12.2017 йилдаги ПҚ-3454-сон қарорга 25-илова). Шартномага кўра ижара ҳақи суммаси – 1 кв.м. учун 16 000 сўм (1 200 000 / 75 кв.м). ЖШДСни шартнома бўйича ижара ҳақи суммасидан ҳисоблаймиз: 1 200 000 х 7,5% = 90 000 сўм

 

 

 

2018 йил июль учун ҳисобланган жисмоний шахсларнинг барча даромадлари, ЖШДС ва давлат мақсадли жамғармаларига ажратмалар 2018 йил 6 августда тўланган.

2018 йил 20 августда ходимларга август учун иш ҳақи бўйича аванс – 5 500 000 сўм тўланган.

2018 йил августда ҳисобланган:

Жисмоний шахсларга ҳисобланган даромадларнинг турлари

 

Даромадларни олувчи жисмоний шахсларнинг сони

 

Суммалар, сўмда

 

Иш ҳақи

 

21

 

19 200 000

 

Таътил пули (меҳнат таътили)

 

1

 

1 500 000

 

Ходимага совға (полга қўйиладиган сопол ваза)

 

1

 

1 200 000

 

 

 

Бундан ташқари, 2018 йил 13 августда корхона «Avtotest Report» МЧЖга ҳайдовчининг малакасини оширганлик учун 368 600 сўм тўлаган.

Улардан ушлаб қолинган:

Солиқлар ва давлат мақсадли жамғармаларига ажратмалар номи

 

Суммалар, сўмда

 

ЖШДС, шу жумладан:

 

1 900 000

 

ШЖБПҲга ажратмалар

 

338 215

 

Бюджетга тўланадиган ЖШДС

 

1 561 785

 

Суғурта бадаллари

 

1 656 000

 

 

Тушунтиришлар:

Жисмоний шахсларга тўловларнинг турлари

 

Сумма, сўмда

 

Солиқ кодекси бўйича даромад тури

 

Солиқ оқибатлари

 

Изоҳлар

 

Иш ҳақи

 

19 200 000

 

Меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадлар (Солиқ кодексининг 172-моддаси)

 

ЖШДС, ШЖБПҲга ажратмалар, ЯИТ ва суғурта бадаллари солинади

 

 

Таътил пули (меҳнат таътили)

 

1 500 000

 

Меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадлар (Солиқ кодексининг 172-моддаси, 175-моддаси 1-банди «а» кичик банди)

 

ЖШДС, ШЖБПҲга ажратмалар, ЯИТ ва суғурта бадаллари солинади

 

 

Ходимага қимматбаҳо совға

 

1 200 000

 

Меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадлар (Солиқ кодексининг 177-моддаси 1-қисми 2-банди)

 

ЯИТ ва суғурта бадаллари солинадиган объект ҳисобланмайди. Солиқ даври мобайнида 6 ЭКИҲгача бўлган қийматдаги ходимларга совғалар тарзидаги даромадларга ЖШДС солинмайди (Солиқ кодексининг 179-моддаси 14-банди)

 

ЖШДС солинадиган даромад 166 560 сўмга(1 200 000 – 172 240 х 6) тенг. Ушбу сумма ходиманинг меҳнатига ҳақ тўлаш тарзидаги даромадларга қўшилади ва унга шкала бўйича ЖШДС солинади. Шунингдек ушбу суммага ШЖБПҲга ажратмалар солинади

 

Корхонанинг ходим малакасини оширишга харажатлари

 

368 600

 

Ходимнинг даромади ҳисобланмайди (Солиқ кодексининг 171-моддаси 2-қисми 15-банди)

 

Солиқ оқибатлари юзага келмайди

 

Ҳисобот шаклларида кўрсатилмайди

 

 

 

2018 йил август учун ҳисобланган жисмоний шахсларнинг барча даромадлари, ЖШДС ва давлат мақсадли жамғармаларига ажратмалар 2018 йил 6 сентябрда тўланган.

2018 йил 20 сентябрда ходимларга сентябрь учун иш ҳақи бўйича аванс – 5 500 000 сўм тўланган.

2018 йил сентябрда ҳисобланган:

Жисмоний шахсларга ҳисобланган даромадларнинг турлари

 

Даромадларни олувчи жисмоний шахсларнинг сони

 

Суммалар, сўмда

 

Иш ҳақи

 

22

 

20 000 000

 

Вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик (касаллик) варақаси бўйича

 

1

 

160 000

 

Муассислардан бирининг коммунал харажатлари. Сумма 2018 йил 10 сентябрда тўланган. У ЖШДСни ушлаб қолмаслик ҳақида ариза ёзган

 

1

 

400 000

 

Муассисларга дивидендлар – 2018 йил 17 сентябрда ҳисобланган

 

2

 

80 000 000

 

 

 

Муассисларга дивидендлар 2018 йил 18 сентябрда пул маблағлари билан тўланган. Муассислар корхонада ишламайди.

2018 йил сентябрь учун ҳисобланган (тўланган) даромадлардан ушлаб қолинган:

Солиқлар ва давлат мақсадли жамғармаларига ажратмалар номи

 

Суммалар, сўмда

 

ЖШДС, шу жумладан:

 

1 900 000

 

ШЖБПҲга ажратмалар

 

327 414

 

Бюджетга тўланадиган ЖШДС

 

1 572 586

 

Суғурта бадаллари

 

1 600 000

 

Муассисларнинг дивидендларидан ЖШДС (2018 йил 18 сентябрда тўланган)

 

8 000 000

 

 

  

Тушунтиришлар:

Жисмоний шахсларга тўловларнинг турлари

 

Сумма, сўмда

 

Солиқ кодекси бўйича даромад тури

 

Солиқ оқибатлари

 

Изоҳлар

 

Иш ҳақи

 

20 000 000

 

Меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадлар (Солиқ кодексининг 172-моддаси)

 

ЖШДС, ШЖБПҲга ажратмалар, ЯИТ ва суғурта бадаллари солинади

 

 

Вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик варақаси бўйича тўловлар

 

160 000

 

Бошқа даромадлар (Солиқ кодексининг 178-моддаси 1-банди)

 

ЖШДС ва ШЖБПҲга ажратмалар солинади. ЯИТ ва суғурта бадаллари солинадиган объект ҳисобланмайди

 

 

Муассислардан бирининг коммунал харажатлари. У ЖШДСни ушлаб қолмаслик ҳақида ариза ёзган

 

400 000

 

Моддий наф тарзидаги даромадлар (Солиқ кодексининг 177-моддаси 1-қисми 1-банди)

 

ЖШДС солинади. ЯИТ ва суғурта бадаллари солинадиган объект ҳисобланмайди

 

Корхона у билан меҳнатга оид муносабатларда бўлмаган жисмоний шахснинг ёзма аризаси асосида ЖШДС ушлаб қолмаслиги мумкин (Солиқ кодексининг 184-моддаси 3-қисми). Ушбу тўловларга ШЖБПҲга ажратмалар ҳам солинмайди. Солиқ даври (йил) тугаганидан сўнг 30 кун ичида ЖШДС ушлаб қолинмаган бўлса, мазкур жисмоний шахснинг даромадлари тўғрисида ДСИга маълумотнома тақдим этиш зарур (Солиқ кодексининг 187-моддаси 1-банди)

 

Муассисларга дивидендлар

 

80 000 000

 

Мулкий даромадлар (Солиқ кодексининг 176-моддаси 2-банди)

 

ЖШДС солинади. ШЖБПҲга ажратмалар, ЯИТ ва суғурта бадаллари солинадиган объект ҳисобланмайди

 

10%лик ставкада ЖШДС солинади

 

 

Ҳисобот шаклларини тўлдирамиз.

 

Эътибор беринг!

Фақат маълумотлари мавжуд бўлган ҳисоб-китоб иловалари тўлдирилади.

 

2018 йил II чораги учун ЖШДС ҳисоботидан олинган маълумотлар:

Сатрлар номи

 

Сатрлар, устунлар

 

Суммалар, сўмда

 

Маълумотлардан:

 

Ҳисобланган даромадларнинг умумий суммаси

 

004

 

183 390 274

 

Солиқ агенти билан меҳнатга оид муносабатларда бўлмаган жисмоний шахснинг ёзма аризасига кўра жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи ушлаб қолинмаган моддий наф тарзидаги даромадлар

 

005

 

300 000

 

Солиқ солишдан озод қилинадиган даромадларнинг умумий суммаси

 

006

 

3 836 280

 

Солиқ солинадиган даромадларнинг умумий суммаси

 

007

 

179 253 994

 

Жисмоний шахсларнинг солиқ солиш шкаласи бўйича солиқ солинадиган даромадлари

 

008

 

118 353 994

 

Дивиденд ва фоизлар тарзидаги даромадлар

 

009

 

60 000 000

 

Энг кам ставка бўйича солиқ солинадиган даромадлар (Солиқ кодексининг 181-моддаси)

 

010

 

900 000

 

Бюджетга ҳисобланган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг умумий суммаси

 

012

 

13 914 581

 

008-сатрда кўрсатилган даромадлар бўйича

 

013

 

7 847 081

 

009-сатрда кўрсатилган даромадлар бўйича

 

014

 

6 000 000

 

010-сатрда кўрсатилган даромадлар бўйича

 

015

 

67 500

 

ШЖБПҲга ҳисобланган бадалларнинг умумий суммаси

 

017

 

1 944 514

 

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи ва фуқароларнинг суғурта бадаллари чегирилган ҳолдаги ҳисобланган даромадларнинг умумий суммаси

 

018

 

158 112 184

 

Жисмоний шахсларга тўланган даромадларнинг умумий суммаси

 

019

 

175 044 451

 

Бюджетга тўланган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг умумий суммаси

 

020

 

14 187 166

 

ШЖБПҲга тўланган бадалларнинг умумий суммаси

 

021

 

1 785 210

 

Маълумотларга 1-иловадан:

 

Чорак охирига қолдиқ:

 

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи ва фуқаролар суғурта бадаллари чегирилган ҳолда ҳисобланган даромадлар суммаси

 

2

 

12 232 677

 

Шулардан солиқ солинадиган даромадлар

 

3

 

12 232 677

 

ШЖБПҲга ҳисобланган бадаллар суммаси

 

4

 

335 932

 

Бюджетга ҳисобланган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи суммаси (ШЖБПҲга бадаллар чегирилган ҳолда)

 

5

 

1 520 414

 

«Йил бошидан жами» сатри суммалари:

 

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи ва фуқаролар суғурта бадаллари чегирилган ҳолда ҳисобланган даромадлар суммаси

 

2

 

104 112 184

 

Шулардан солиқ солинадиган даромадлар

 

3

 

99 975 904

 

ШЖБПҲга ҳисобланган бадаллар суммаси

 

4

 

1 944 514

 

Бюджетга ҳисобланган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи суммаси (ШЖБПҲга бадаллар чегирилган ҳолда)

 

5

 

7 914 581

 

Жисмоний шахсларга тўланган даромадлар, жами

 

6

 

121 044 451

 

Жисмоний шахсларга тўланган даромадлар, шу жумладан солиқ солинадиган

 

7

 

104 860 117

 

6-устундан бўнак (аванс) сифатида тўланган иш ҳақи

 

10

 

30 000 000

 

ШЖБПҲга ўтказилган бадаллар суммаси

 

11

 

1 785 210

 

Бюджетга ўтказилган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг суммаси (ШЖБПҲга бадаллар чегирилган ҳолда)

 

12

 

8 187 166

 

Маълумотларга 2-иловадан:

 

Тўланадиган дивидендлар ва фоизлар қарзи бўйича, бюджетга тўланадиган ЖШДС бўйича қолдиқ

 

3, 4

 

0

 

«Йил бошидан жами» сатри суммалари:

 

Дивиденд ва фоизларнинг ҳисобланган суммаси

 

2

 

60 000 000

 

Ҳисобланган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи

 

3

 

6 000 000

 

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи чегирилган ҳолда дивидендлар ва фоизларнинг ҳисобланган суммаси

 

4

 

54 000 000

 

Дивиденд ва фоизларнинг тўланган суммаси (6-устун + 7-устун)

 

5

 

54 000 000

 

Шу жумладан пул шаклида

 

6

 

54 000 000

 

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг ўтказилган суммаси

 

8

 

6 000 000

 

 

ҲИСОБЛАНГАН ВА АМАЛДА ТЎЛАНГАН ДАРОМАДЛАР

СУММАЛАРИ ҲАМДА ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРДАН

ОЛИНАДИГАН ДАРОМАД СОЛИҒИНИНГ УШЛАБ

ҚОЛИНГАН СУММАЛАРИ ТЎҒРИСИДАГИ

МАЪЛУМОТЛАР

(ҳисобот даври – 2018 йил III чораги)

(сўмда)

N

 

Кўрсаткичлар

 

Сатрлар

 

Тўловчининг маълумотлари бўйича

 

1

 

Йил бошидан даромад олган жисмоний шахслар сони, жами (киши)

 

001

 

24

 

шу жумладан:

 

 

 

асосий иш жойи бўйича

 

002

 

22

 

асосий бўлмаган иш жойи бўйича

 

003

 

2

 

2

 

Ҳисобланган даромадларнинг умумий суммаси

 

004

 

328 346 634

 

2.1

 

шулардан солиқ агенти билан меҳнатга оид муносабатларда бўлмаган жисмоний шахснинг ёзма аризасига кўра жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи ушлаб қолинмаган моддий наф тарзидаги даромадлар

 

005

 

700 000

 

3

 

Солиқ солишдан озод қилинадиган даромадларнинг умумий суммаси

 

006

 

5 738 320

 

4

 

Солиқ солинадиган даромадларнинг умумий суммаси (солиқ солинадиган база), шу жумладан: (004-сатр – 005-сатр – 006-сатр):

 

007

 

321 908 314

 

4.1

 

солиқ солиш шкаласи бўйича солиқ солинадиган даромадлар

 

008

 

179 808 314

 

4.2

 

дивиденд ва фоизлар тарзидаги даромадлар

 

009

 

140 000 000

 

4.3

 

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 181-моддасида кўрсатилган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг энг кам ставкаси бўйича солиқ солинадиган даромадлар

 

010

 

2 100 000

 

4.4

 

жисмоний шахснинг аризасига асосан жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг энг юқори ставкаси бўйича солиқ солинадиган даромадлар

 

011

 

0

 

5

 

Бюджетга ҳисобланган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг умумий суммаси, шу жумладан (1-илова 5-устунининг «Йил бошидан жами» сатри + 014-сатр):

 

012

 

26 574 738

 

5.1

 

008-сатрда кўрсатилган даромадлар бўйича

 

013

 

12 417 238

 

5.2

 

009-сатрда кўрсатилган даромадлар бўйича (2-илова 3-устунининг «Йил бошидан жами» сатри)

 

014

 

14 000 000

 

5.3

 

010-сатрда кўрсатилган даромадлар бўйича

 

015

 

157 500

 

5.4

 

011-сатрда кўрсатилган даромадлар бўйича

 

016

 

0

 

6

 

ШЖБПҲга ҳисобланган бадалларнинг умумий суммаси (1-илова 4-устунининг «Йил бошидан жами» сатри)

 

017

 

2 934 357

 

7

 

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи ва фуқароларнинг суғурта бадаллари чегирилган ҳолдаги ҳисобланган даромадларнинг умумий суммаси (004-сатр – 012-сатр –

017-сатр фуқароларнинг суғурта бадаллари ҳисобланган суммаси)

018

 

284 562 544

 

8

 

Жисмоний шахсларга тўланган даромадларнинг умумий суммаси (1-илова 6-устунининг «Йил бошидан жами» сатри + 2-илова 5-устунининг «Йил бошидан жами» сатри)

 

019

 

302 567 488

 

9

 

Бюджетга тўланган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг умумий суммаси (1-илова 12-устунининг «Йил бошидан жами» сатри + 2-илова 8-устунининг «Йил бошидан жами» сатри)

 

020

 

26 795 151

 

10

 

ШЖБПҲга тўланган бадалларнинг умумий суммаси (1-илова 11-устунининг «Йил бошидан жами» сатри)

 

021

 

2 783 571

 

 

 

Ҳисобланган ва амалда тўланган даромадлар суммалари ҳамда жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг ушлаб қолинган суммалари тўғрисидаги маълумотлар 1 ва 2-иловалардаги маълумотлар асосида тўлдирилади.

Маълумотлардаги сатрлар суммалари ҳисоб-китоби:

Номи

 

Сатр рақами

 

Сумма, сўмда

 

Ҳисоблаш тартиби, сўмда

 

Ҳисобланган даромадларнинг умумий суммаси

 

004

 

328 346 634

 

183 390 274 + 20 000 000 + 500 000 + 368 600 + 427 760 + 1 200 000 +19 200 000 + 1 500 000 + 1 200 000 + 20 000 000 + 160 000 +400 000 + 80 000 000

 

Солиқ солишдан озод этиладиган даромадларнинг умумий суммаси

 

006

 

5 738 320

 

3 836 280 + 500 000 + 368 600 + 1 033 440

 

Солиқ солинадиган даромадларнинг умумий суммаси (солиқ солинадиган база), шундан

(004-сатр – 005-сатр – 006-сатр)

007

 

321 908 314

 

328 346 634 – 700 000 – 5 738 320

 

солиқ солиш шкаласи бўйича солиқ солинадиган даромадлар

 

008

 

179 808 314

 

118 353 994 + 20 000 000 + 427 760 + 19 200 000 +

1 500 000 +166 560 000 + 20 000 000 + 160 000

008-сатрда кўрсатилган даромадлар бўйича

 

013

 

12 417 238

 

7 847 081 + 1 435 786 + 1 561 785 + 1 572 586

 

ШЖБПҲга ҳисобланган бадалларнинг умумий суммаси (1-илова 4-устунининг «Йил бошидан жами» сатри)

 

017

 

2 934 357

 

1 944 514 + 324 214 + 338 215 + 327 414

 

 

Ҳисобланган ва амалда тўланган даромадлар суммалари ҳамда
жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг
ушлаб қолинган суммалари тўғрисидаги маълумотларга

1-ИЛОВА

 

2018 ЙИЛ III ЧОРАГИ УЧУН ТЎЛАНГАН ДАРОМАДЛАР ВА ЎТКАЗИЛГАН ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРДАН

ОЛИНАДИГАН ДАРОМАД СОЛИҒИ ҲАМДА ШЖБПҲга БАДАЛЛАР СУММАСИНИНГ

РАСШИФРОВКАСИ

(БУНДАН ДИВИДЕНДЛАР ВА ФОИЗЛАР МУСТАСНО)

Операцияларни содир этиш санаси (кк/оо)

 

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи ва фуқаролар суғурта бадаллари чегирилган ҳолда ҳисобланган даромадлар суммаси

 

шулардан солиқ солинадиган даромадлар

 

ШЖБПҲга ҳисобланган бадаллар суммаси

 

Бюджетга ҳисобланган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи суммаси (ШЖБПҲга бадаллар чегирилган ҳолда)

 

Жисмоний шахсларга тўланган даромадлар

 

Шулардан натура шаклида тўланган даромадлар суммаси

 

6-устундан бўнак (аванс) сифатида тўланган иш ҳақи

 

ШЖБПҲга ўтказилган бадаллар суммаси

 

Бюджетга ўтказилган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг суммаси (ШЖБПҲга бадаллар чегирилган ҳолда)

 

жами

 

шу жумладан солиқ солинадиган

 

жами (6-устундан)

 

шу жумладан солиқ солинадиган

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

Чорак бошига қолдиқ

 

12 232 677

 

12 232 677

 

335 932

 

1 520 414

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

6.07.2018 й.

 

 

 

 

 

12 232 677

 

12 232 677

 

 

 

 

335 932

 

1 520 414

 

20.07.2018 й.

 

 

 

 

 

5 500 000

 

5 500 000

 

 

 

5 500 000

 

 

 

31.07.2018 й.

 

19 046 360

 

18 177 760

 

324 214

 

1 525 786

 

 

 

 

 

 

 

 

6.08.2018 й.

 

 

 

 

 

13 546 360

 

12 677 760

 

 

 

 

324 214

 

1 525 786

 

20.08.2018 й.

 

 

 

 

 

5 500 000

 

5 500 000

 

 

 

5 500 000

 

 

 

31.08.2018 й.

 

18 344 000

 

17 310 560

 

338 215

 

1 561 785

 

 

 

 

 

 

 

 

6.09.2018 й.

 

 

 

 

 

12 844 000

 

11 810 560

 

1 172 518

 

139 078

 

 

338 215

 

1 561 785

 

10.09.2018 й.

 

400 000

 

 

 

 

400 000

 

 

 

 

 

 

 

20.09.2018 й.

 

 

 

 

 

5 500 000

 

5 500 000

 

 

 

5 500 000

 

 

 

30.09.2018 й.

 

16 660 000

 

16 660 000

 

327 414

 

1 572 586

 

 

 

 

 

 

 

 

Жами:

 

54 450 360

 

52 148 320

 

989 843

 

4 660 157

 

55 523 037

 

53 220 997

 

1 172 518

 

139 078

 

16 500 000

 

998 361

 

4 607 985

 

Чорак охирига қолдиқ

 

11 160 000

 

11 160 000

 

327 414

 

1 572 586

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

Йил бошидан жами

 

158 562 544

 

152 124 224

 

2 934 357

 

12 574 738

 

176 567 488

 

158 081 114

 

1 172 518

 

139 078

 

46 500 000

 

2 783 571

 

12 795 151

 

 

    

Маълумотларга 1-иловада:

● чорак бошига қолдиқ ўтган чорак охирига қолдиқдан кўчирилади;

● даромадлар тўланган саналар ва суммалар банк счёти кўчирмалари, чиқим касса ордерлари ва тўлов қайдномалари асосида аниқланади;

● солиқлар ва давлат мақсадли жамғармаларига бадаллар тўланган саналар ва суммалар банк счёти кўчирмалари асосида аниқланади;

● ҳисобланган даромадлар суммалари ҳисоб-китоб қайдномалари ва даромадлар ҳисобланиши учун асос бўладиган бошқа ҳужжатлар асосида аниқланади.

Маълумотларга 1-илованинг 2 ва 3-устунларидаги суммалар ҳисоб-китоби:

Саналар

 

Номи

 

Устун рақами

 

Сумма, сўмда

 

Ҳисоблаш тартиби

 

31.07.2018 й.

 

ЖШДС ва фуқароларнинг суғурта бадалларини чегирган ҳолда ҳисобланган даромадлар суммаси

 

2-устун

 

19 046 360

 

(20 000 000 сўм (иш ҳақи) + 500 000 сўм (моддий ёрдам) + 368 600 сўм (суюнчи пули) + 427 760 сўм (нормадан ортиқ суткалик харажатлар) + 1 200 000 сўм (ижара ҳақи)) –
(1 850 000 сўм (ЖШДС) + 1 600 000 сўм (суғурта бадаллари))

 

31.07.2018 й.

 

шундан солиқ солинадиган даромадлар

 

3-устун

 

18 177 760

 

19 046 360 (2-устундаги сумма) – (500 000 сўм (моддий ёрдам) + 368 600 сўм (суюнчи пули))

 

31.08.2018 й.

 

ЖШДС ва фуқароларнинг суғурта бадалларини чегирган ҳолда ҳисобланган даромадлар суммаси

 

2-устун

 

18 344 000

 

19 200 000 сўм (иш ҳақи) + 1 500 000 сўм (таътил пули) + 1 200 000 сўм (совға) – (1 900 000 сўм (ЖШДС) + 1 656 000 сўм (суғурта бадаллари))

 

31.08.2018 й.

 

шундан солиқ солинадиган даромадлар

 

3-устун

 

17 310 560

 

18 344 000 сўм (2-устундаги сумма) – 1 033 440 сўм (моддий наф тарзидаги даромадлар бўйича имтиёз суммаси, тушунтиришларга қаранг)

 

6.09.2018 й.

 

шундан натура шаклида тўланган сумма, жами (6-устундан)

 

8-устун

 

1 172 518

 

ЖШДС чегирилган ҳолда берилган қимматбаҳо совға қиймати. Айтайлик, 6 ЭКИҲдан ошадиган қимматбаҳо совға қийматининг бир қисмига 16,5%лик ставкада солиқ солинади: 1 200 000 – 166 560 х 16,5% = 1 172 518 сўм.

 

6.09.2018 й.

 

шундан натура шаклида тўланган сумма, шу жумладан солиқ солинадиган

 

9-устун

 

139 078

 

8-устундаги солиқ солинадиган сумма:

166 560 – 166 560 х 16,5% = 139 078 сўм

30.09.2018 й.

 

ЖШДС ва фуқароларнинг суғурта бадалларини чегирган ҳолда ҳисобланган даромадлар суммаси

 

2-устун

 

16 660 000

 

20 000 000 сўм (иш ҳақи) + 160 000 сўм (касаллик варақаси) – (1 900 000 сўм (ЖШДС) + 1 600 000 сўм (суғурта бадаллари))

 

30.09.2018 й.

 

шундан солиқ солинадиган даромадлар

 

3-устун

 

16 660 000

 

2018 йил сентябрда ЖШДС солинмайдиган даромадлар ҳисобланмаган. Шу сабабли 3-устунда 2-устундаги сумма қайд этилади

 

 

 

Маълумотларга 1-илованинг «Йил бошидан жами» сатри 2–12-устунларидаги суммалар 2018 йил I, II ва III чораклари учун ушбу шаклнинг тегишли устунлари якунларини қўшиш йўли билан аниқланади.

 

Ҳисобланган ва амалда тўланган даромадлар суммалари ҳамда жисмоний шахслардан олинадиган
даромад солиғининг ушлаб қолинган суммалари тўғрисидаги маълумотларга

2-ИЛОВА

 

2018 ЙИЛ III ЧОРАК УЧУН ТЎЛАНГАН ДИВИДЕНДЛАР ВА ФОИЗЛАР ҲАМДА ЎТКАЗИЛГАН ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРДАН ОЛИНАДИГАН ДАРОМАД СОЛИҒИ СУММАСИНИНГ

РАСШИФРОВКАСИ

Операцияларни содир этиш санаси (кк/оо)

 

Дивиденд ва фоизларнинг ҳисобланган суммаси

 

Ҳисобланган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи

 

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи чегирилган ҳолда дивидендлар ва фоизларнинг ҳисобланган суммаси

 

Дивиденд ва фоизларнинг тўланган суммаси (6-устун + 7-устун)

 

шу жумладан:

 

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг ўтказилган суммаси

 

пул шаклида

 

натура шаклида

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

Чорак бошига қолдиқ

 

х

 

0

 

0

 

х

 

х

 

х

 

х

 

17.09.2018 й.

 

80 000 000

 

8 000 000

 

72 000 000

 

 

 

 

 

18.09.2018 й.

 

 

 

 

72 000 000

 

72 000 000

 

 

8 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жами:

 

80 000 000

 

8 000 000

 

72 000 000

 

72 000 000

 

72 000 000

 

 

8 000 000

 

Чорак охирига қолдиқ

 

х

 

0

 

0

 

х

 

х

 

х

 

х

 

Йил бошидан жами

 

140 000 000

 

14 000 000

 

126 000000

 

126 000 000

 

126 000 000

 

 

14 000 000

 

 

 

Азизахон ТОШХЎЖАЕВА, «Norma» МЧЖ эксперти.

 

Прочитано: 847 раз(а)

В этой теме действует премодерация комментариев.
Вы можете оставить свой комментарий.

info!Оставляя свой комментарий на сайте, Вы соглашаетесь с нашими Правилами их размещения.
Гость_
Антибот:

Если Вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста, содержащий ошибку, и нажмите Ctrl+Enter.
Сайт разработан в ООО «NORMA», зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации 01.06.2018г.
Регистрационное свидетельство № 0406.
Адрес: Узбекистан, 100105, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Таллимаржон, 1/1.
Тел. (998 71) 200-00-90. E-mail: admin@norma.uz
Копирование материалов сайта без согласования с администрацией ресурса запрещено.
© ООО «NORMA», 2007-2018 г. Все права защищены.
18+   Яндекс.Метрика